16.10.2018: 3 Mos 19,13-18

13 Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg.
   
...


Kilde: www.bibel.no