24.02.2019: Luk 9,28-36

28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. ...


Kilde: www.bibel.no